CHO THUÊ MÁY PHÁT ĐIỆN

MUA BÁN MÁY PHÁT ĐIỆN

SỬA CHỮA MÁY PHÁT ĐIỆN

thông tin liên hệ
NGUYỄN QUANG HUY
Giám Đốc - 0936.988.558

NGUYỄN KHẮC ĐẠT
Bộ Phận Kinh Doanh
0982.818.439 - 024.3991.7768

Trần Hoàng Anh
Đội Trưởng Kỹ Thuật - 0936.631.000

NGUYỄN THỊ THU HÀ
Bộ Phận Kế toán Tổng Hợp
ĐT: 02218.580.999 - Fax: 02213.619.888

MÁY PHÁT ĐIỆN MỚI

Mua bán máy phát điện
Mua bán máy phát điện
Máy phát điện denyo 60kva
Máy phát điện denyo 60kva
Máy phát điện denyo 300kva
Máy phát điện denyo 300kva
Máy Phát Điện HYUNDAI DHY 120 KVA
Máy Phát Điện HYUNDAI DHY 120 KVA
Máy Phát Điện CUMMINS 350 KVA
Máy Phát Điện CUMMINS 350 KVA
Máy Phát Điện MITSUBISHI 250 KVA
Máy Phát Điện MITSUBISHI 250 KVA

CHO THUÊ MÁY PHÁT ĐIỆN

Cho thuê máy phát điên Nipponaryo 90Kva
Cho thuê máy phát điên Nipponaryo 90Kva
Cho thuê máy phát điện cummins 300Kva
Cho thuê máy phát điện cummins 300Kva
Máy Phát Điên CUMMINS 350kva
Máy Phát Điên CUMMINS 350kva
Cho thuê máy phát điên 225kva
Cho thuê máy phát điên 225kva
Cho thuê máy phát điên 125kv
Cho thuê máy phát điên 125kv
Cho thuê máy phát điện cummins 350kva
Cho thuê máy phát điện cummins 350kva

MÁY PHÁT ĐIỆN BÃI

Máy phát điện hino 125kva
Máy phát điện hino 125kva
Cho Thuê Máy Phát Điên 150KVA
Cho Thuê Máy Phát Điên 150KVA
Máy Phát Điện DENYO 430 KVA
Máy Phát Điện DENYO 430 KVA
Máy Phát Điện DENYO 125 KVA
Máy Phát Điện DENYO 125 KVA
Máy Phát Điện MITSUBISHI 225KVA (denyo)
Máy Phát Điện MITSUBISHI 225KVA (denyo)
Máy Phát Điện NIPPONSHARYO 90KVA
Máy Phát Điện NIPPONSHARYO 90KVA